tekat bakun tau nganu nyawa! – penerang ekslusif pasal pengawa bekelimat!

tekat bakun tau nganu nyawa! – penerang ekslusif pasal pengawa bekelimat!

Sarawak Report bisi nerima penerang ti amat ngenyit ke ati pasal pengelikun Tekat Bakun!
Nitih ke berita ari pemeri penerang kami, ti disereta ke iya enggau surat-surat penerang, gambar-gambar enggau sekeda video, udah diserah ke ngagai kami ulih siko orang Quality Controller ti kala udah bekereja enggau kompeni pengaga Tekat Bakun, ti madah ke pengirau ati diri pasal pengelemi Tekat Bakun ba senentang pengelemi tukoh tekat nya baka ti udah dikereja kompeni Sinohydro dikena ngelimat ungkos ngaga tekat nya.
Video ti penoh sensasi nya terang bendar ngayan ke bala pengereja pengawa benong nambah ke ai ke dalam lori enjin penyampur simen sebedau simen nya dipam masuk ngagai chuan tekat nya. Nitih ke penerang ti diterima kami, pengawa ti nambah ke ai nya endang patut ditagang, lalu pengawa ngemata ke mar dipejalai ke ketegal tubuh ti enda chukup, lalu ngujong ke pengawa nya diteju ke baka nya aja.
Baka ti udah ditemu, bala kontraktor ari menoa China nya bejalai ke pengawa sida ari tekan Perintah Malaysia nyentok ngagai taun 2009 dikena ngenyampat ke agi penembu projek nya, udah tekat nya napi beberapa penanggol ti ngelubah ke projek nya.

Pemuntan pengawa ba Quality Control nya ari runding ti ‘enda iboh’

Bakun diisi ai kenyau ari bulan Oktober nyin kemari lalu peninggi ai nya diatu udah datai ba ikas 15 meter baruh agi ari ikas maia iya patut penoh. Sebengkah kandang endor ti diisi ke ai nya bulih mesai pulau Singapura diatu udah penuh, lalu tekat tu endang ari ulu bepuluh ribu ruang bilik orang, nyengkaum kandang menoa Sibu.
Taja pan tekat nya dipeda udah tembu baka nya, maioh orang nyadang tekat nya deka nyadi sebengkah projek Gajah Putih ti enda ditemu guna ke bendar. Diatu semua pekara ti bekaul enggau tekat nya nyadi ke tanda tanya laban bepelasar ke chara tekat nya digaga.
Penanggol ti besai, nitih ke pemeri penerang kami, nya pemuntan bala Quality Controller ti enda ulih bejalai ke pengawa sida nitih ke ator ti betul.

Penyampau bala sida Quality Controller ti diambi bekereja ba tekat nya suba enda chukop lalu enda setipak enggau pemesai rampa kandang endor tekat nya didudok ke. Ari nya pengawa orang ti deka ngelaban ator ba nakar barang ti dikena ngaga tekat nya enda ulih dikemata ke enggau silik.

Sebengkah-sebengkah tekat enda tau enda digaga nitih ke ator pengawa ti udah dikira silik, kelebih agi ba pengawa nyampur simen ke guna dia. Pemanah simen ti dikena deka nentu ke penegap enggau pengelikun ba tukoh tekat nya.

Nitih ke penerang ari pemeri penerang kami nya, bisi dua bengkah pengawa ti salah ti sengaja dikereja leboh maia ngaga tekat nya. Terubah, bala kontraktor suah ditemu nukar gred simen ti tinggi sereta manah enggau gred ti kurang pemanah dikena sida ngelimat ungkos.

Kedua, leboh maia konkrit pra-champur nya dibai tama ngambi ke dipam masuk ngagau chuan-chuan dalam tekat nya, dia bala pengereja pengawa bisi ditemu nyampur ai ke dalam simen awak ke mudah dipam pansut ngagai chuan. Konkrit ti dichampur ai enggau enda betul takar semina deka ngelembut ke penegap simen nya. Enti iya tepeda ke pengawa salah maia nya iya suah ngerara, tang laban penyampau tuboh sida ti baka iya nya enda maioh nya alai simen ti dianjong ngagai tapak tekat nya ukai bansa ti manah ke penegap tukoh tekat.
Pemeri penerang kami nya bisi bekirum ke kami gambar enggau penerang bukai ti maioh, ti terang bendar ngayan ke ator pengawa ti salah ti endor bala pengereja pengawa suah bendar nambah ke ai ba champur konkrit.
Quality Controller nya madah ke pekara ti dikamat ke bala pakar pengaga’ tekat, sebarang ubah ba champur simen deka ngelemi ke penegap tukuh konkrit, lalu tau ngujong ke sebengkah projek nya nganu nyawa mensia maioh.
Bala boss ‘enda ibuh’

Pemeri penerang kami nya madah ke iya suah bendar ngeripot penanggol nya ngagai bala tuai-tuai iya dalam kompeni Sinohydro ti endor iya bekereja nya, nyengkaum maia sida ti bisi baum tiap pagi sebedau nurun bekereja. Tang ripot iya nya suah ke enda dikibuh ke bala boss iya.
Melakang ke pekara pengelikun nya pengawa ti tau mai penanggol ti besai agi ngagai tekat Bakun.

Dalam beberapa bengkah pansik kami, kami bisi tetemu ke penanggol ti enda tau diteju ke baka nya aja ba tekat Bakun nya.

Dr Andy Hughes ti nyadi pengari ke British Dam Society madah ke Tekat Bakun nya sebengkat tekat ti bekulit ke simen lalu isi iya dalam nyin batu ti gerah. Ba lubuk ari ulu tekat nya dilapik ke ngena singkap konkrit ti disambung-sambung.

Tu meh maia kitai bejalai ke pansik!

Udah beberapa taun Sinohydro enggau bala kontraktor sida melakang ke pekara pengelikun ti suah diripot ke bala Quality Controller ti enda maioh tubuh nya. Diatu tekat Bakun nya udah tembu, tekat nya pan udah diisi ke ai lalu cherita iya pan udah mega dipansut ke.

Tu ukai semina isu-isu pengelikun ti bekaul enggau projek ngaga tekat Bakun nya. Sebedau tekat nya digaga suba, kandang menoa ti deka endor nudok ke tekat nya ditemu enda tegap enggau kukuh, lalu penegap tanah di endor nya deka lemi agi enti penyampau ai ditambah ke. Renyang tanah ti mit-mit bisi kala udah direkod ba endor nya tang pekara nya enda dikibuh ke.

Bepuluh-puluh ribu orang diau nguan menoa-menoa ari ili tekat nya, nyengkaum nengeri Sibu. Enggau penemu ti enda ibuh ke semoa repot leboh ti ngaga tekat nya suba, pengelikun mensia maioh tentu deka dituntung penusah ti balat ila.

Sehari tu Sarawak Report sekali agi kena serang bala sedadu siber. Tu endang dikereja bala orang ti irau sereta nangi ke semoa penerang ti dipansut ke kami dalam laman tu. Ditu kami deka nangkan bala orang ti patut ninga sereta patut bejalai ke pengawa enggau atur di menoa ti endor sida bekuasa nya, belurus sereta ngemetul ke semoa macham isu ti udah diayan ke kami ditu, lalu ukai seruran nguji deka mampul mulut kami.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

EMPANGAN BAKUN MERBAHAYA! – BUKTI EKSKLUSIF AMALAN MENJIMAT KOS BINAANNYA!

EMPANGAN BAKUN MERBAHAYA! – BUKTI EKSKLUSIF AMALAN MENJIMAT KOS BINAANNYA!

Sarawak Report telah menerima maklumat yang amat kritikal mengenai keselamatan Empangan Bakun!
Menurut maklumat dari sumber dalaman, termasuk beberapa dokumen, gambar dan video, telah diserahkan kepada kami oleh seorang bekas Pengawal Mutu (Quality Controller), yang mengatakan kerisauannya mengenai kelemahan pada prosedur-prosedur binaan dan langkah-langkah keselamatan yang diabaikan oleh para pemimpin dalam syarikat pembinaan Sinohydro bagi menjimatkan kos binaan.

Video bersensasi [seperti pada entri asal dalam bahasa Inggeris] jelas menunjukkan para pekerja binaan menambahkan air ke dalam pembancuh simen sebelum ianya dipam masuk ke dalam acuan empangan, yang dapat dilihat dengan jelas pada latarbelakang itu. Menurut penerangan yang kami terima, amalan sedemikian adalah dilarang dan kawalan mutu kerja yang rendah telah dibiarkan begitu sahaja.

Sememangnya telah diketahui bahawa kontraktor dari China itu melaksanakan tugas-tugas mereka dalam keadaan tertekan dan terdesak oleh Kerajaan Malaysia dalam masa sehingga 2009 untuk menyegerakan penyiapan projek secepat dan semurah yang mungkin, setelah pembinaannya melalui beberapa siri kelewatan dan lebihan kos.

Pemberi maklumat yang berbual dengan Sarawak Report telah memberitahu:
“Kami terpaksa berkompromi setiap masa untuk menyegerakan penyiapan projek itu”.

Kegagalan pada Kawalan Mutu adalah akibat pengabaian

Bakun telah mula menakung air sejak bulan Oktober yang lalu dan kini sudah 15 meter di bawah paras penuhnya. Suatu kawasan takungan yang sebesar pulau Singapura telahpun dipenuhi air bagi projek hidro-elektrik tersebut, yang terletak di bahagian hulu mengatasi puluhan ribu penduduk termasuk bandar utama, Sibu.
Namun, ramai yang percaya bahawa empangan berkenaan akan menjadi Gajah Putih tanpa diketahui kegunaan sebenar pembinaannya. Kini keseluruhan intergriti projek itu tetap dipersoalkan berdasarkan kebimbangan umum terhadap pembinaannya.

Masalah utama, menurut pemberi maklumat kami, adalah kegagalan Kawalan Mutu secara total, yang menghendakkan empangan itu dibina mengikut spesifikasi-spesifikasi yang sepatutnya dan di bawah kawalan mutu yang ketat.

Beliau telah mengadu bahawa bilangan para Pengawal Mutu yang diupah di situ tidak mencukupi dan bahawa mereka menghadapi kesukaran mengawasi kerja-kerja di atas sebuah tapak empangan yang amat luas.
Menurutnya lagi, sesebuah empangan seharusnya dibina dengan mengikut spesifikasi yang telah menjalani perkiraan yang amat terperinci, terutamanya pada campuran konkrit yang digunakan. Mutu konkrit amatlah penting demi menjamin kekukuhannya dan keselamatan struktur binaannya.
Jalan pintas dan pengurangan kos binaan yang amat merbahaya

Menurut bekas Pengawal Mutu itu, terdapat dua bentuk amalan buruk yang dinyatakan kepada kami. Pertama, para kontraktor gemar menukar campuran simen bergred tinggi dengan yang bergred rendah bagi menjimatkan kos.

Kedua, menurutnya lagi, semasa konkrit pra-campur itu dibawa masuk ke tapak empangan untuk dipam ke dalam acuan-acuan empangan, kelihatan para pekerja akan mencampurkan konkrit dengan air bagi mencairkan kandungan untuk memudahkannya dituangkan ke dalam acuan-acuan tadi. Campuran konkrit yang mengandungi air berlebihan akan melemahkan kekukuhan konkrit itu. Jika diketahuinya perkara itu dilakukan, maka dia telah cepat-cepat menolak penerimaan bekalan konkrit itu, namun kebanyakan masanya sukar baginya untuk memantau penyelewengan sedemikian.

Pemberi maklumat kami itu telah memberi kami banyak gambar yang berkaitan dengan penyelewengan yang dilakukan di tapak itu dan telah juga mengirimkan kami banyak video, yang jelas menunjukkan para pekerja menambahkan air ke dalam bekas pembancuh konkrit.

Pengawal Mutu itu menjelaskan bahawa apa yang disahkan oleh pakar binaan, mengubahsuai campuran konkrit pada tahap itu akan melemahkan struktur empangan itu, dan akan membentuk suatu risiko yang amat serius.
Seorang pakar binaan dari UK, Dr. Andy Hughes dari syarikat Atkins Global, menyatakan bahawa sememangnya timbul dugaan di kalangan pekerja empangan untuk menambahkan air ke dalam campuran konkrit, dan perkara ini amat sukar dikawal.

Apabila kami menjelaskan mengenai amalan-amalan di Bakun, dia menegaskan “Sebarang perubahan haruslah dilaksanakan dengan cara yang teratur. Apa yang penting adalah kekerasan sama-rata pada keseluruhan bahagian empangan. Jika mereka melaksanakannya secara ambil-mudah, maka kita tidak pasti di manakah kelemahan dan kekuatan pada empangan itu”.

Dr Hughes telah merumuskan bahawa tindakan-tindakan para pekerja mungkin ikutan dari kerja-kerja ubahsuai yang telah dilakukan sebelum itu, yang pastinya telah menjejaskan kekuatan konkrit empangan itu.
“Jika mereka telah mengubah campuran, mereka memerlukan lebih banyak air. Ianya seperti bermain-main dengan campuran doh sebuku roti”, menurutnya. “Spesifikasi seharusnya telah direka menurut keperluan keadaan sesuatu kawasan dan sifat-sifat bahan yang ada. Sebarang ubahsuai ke atas campuran mesti menjalani proses yang formal”.

Para bos ‘enggan mengetahui’
Pemberi maklumat kami menyatakan bahawa dia sering melaporkan masalah itu kepada ketua-ketuanya dalam Sinohydro, termasuk semasa perjumpaan harian mereka. Namun laporannya mendapat respon atau sokongan yang sedikit
Pengabaian yang merbahaya yang pasti akan menjejaskan keselamatan Bakun

Beberapa siri siasatan yang kami jalankan bahawa penemuan kami tidak boleh dipandang ringan bagi keselamatan empangan secara jangka panjang dan singkat.

Pengesahan oleh Dr Andy Hughes, yang bertindak selaku jurucakap kepada British Dam Society Empangan Bakun adalah sebuah empangan berkonkrit di luar dan berisi batu-batan longgar di dalamnya. Konkrit yang dihamparkan dalam bentuk plat dengan sambungan yang lemah. Dia seterusnya memberitahu kami:
ah yang ditenggelami takungan air. Ini merupakan elemen yang paling kritikal dan terdapat banyak masalah yang timbul di mana rekahan akan berlaku pada membran bahagian hulu empangan itu, terutamanya di Amerika Selatan … secara peribadinya saya risau akan rekaan projek-projek ini, kerana kita pun tidak betul-betul pasti apakah rekaan yang paling murni”.

Hughes seterusnya dipetik sebagai berkata:
“Spill-way, khasnya, juga amat penting fungsinya. Konkritnya perlu hasil buatan yang paling kukuh, kerana isipadu air yang keluar melaluinya adalah teramat tinggi. Di situlah tenaga tolakan air yang sangat tinggi berlaku”.

Kini sudah tiba masanya untuk kita menyiasat!

Sejak bertahun-tahun lamanya Sinohydro dan para kontraktornya telah mengabaikan respon dan aduan dari para Pengawal Mutu yang bilangan mereka amat terhad ditugaskan di Bakun. Kini projek itu telah siap, empangan itupun telah diisi air dan ceritanya telahpun dikeluarkan.

Ini bukanlah sekadar isu keselamatan yang berkaitan dengan pembinaan empangan tersebut. Sebelum bermulanya pembinaannya dahulu, empangan tersebut telah dicadangkan untuk dibina atas sebuah rantau yang terdiri dari beberapa garisan lemah dalam bumi yang akan bertambah lemah dengan kandungan air yang ditakungkan. Gegaran-gegaran kecil pernah direkodkan, tetapi isu-isu ini telah dipandang ringan juga.
Puluhan ribu rakyat yang mendiami kawasan-kawasan di hilir sungai, termasuk bandar Sibu. Dengan sikap pandang ringan terhadap aduan-aduan yang ditimbulkan adalah merupakan suatu pengabaian terhadap keselamatan umum yang paling serius.

Pada hari ini Sarawak Report sekali lagi menghadapi serangan siber. Pada kali ini laman kami dinyah-aktifkan buat sementara waktu sahaja, yang kami pasti dilakukan oleh amalan-amalan godaman. Ingin kami cadangkan kepada pihak-pihak yang berwibawa dengan projek ini mengambil tindakan ke atas isu-isu yang kami kemukakan sejak beberapa minggu yang lalu, bukanlah dengan cara berusaha sedaya upaya menutup mulut kami.

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Bakun Dam ‘Unsafe’! – Exclusive Evidence on Corner-Cutting and Sloppy Construction Practices

Watering down the concrete! Construction phase in 2009.

Devastating information has come into the hands of Sarawak Report, which throws terrifying doubt over the safety of the Bakun Dam!

Inside information, which includes documents, photographs and videos, has been passed over to us by former a Quality Controller, who says concerns about sloppy procedures and cost-cutting measures were ignored by the bosses at Sinohydro.

The sensational video footage [below] clearly shows workers hosing extra water into the cement mixers before it is pumped into the dam, which is visible  in the background.  Our information is that this forbidden practice was endemic on the project and that poor quality control procedures allowed it to happen.

It is well-known that the Chinese contractors were under extreme pressure from the Malaysian Government during the period up to 2009 to get the dam finished as quickly and cheaply as possible, after a series of delays and cost over-runs.

The informant who spoke to Sarawak Report told us:

“We compromised all the time to speed up the project”

The total failure of Quality Control that amounted to negligence

Ready to inundate - Bakun was Taibs pet project. It has been bailed out by the Employee Provident Fund, Malaysias main public service pension fund.

Bakun has been filling since last October and it is now just 15 meters short of full inundation.  An area the size of Singapore has been flooded to accommodate the hydro-electric project, which sits up-river of tens of thousands of inhabitants, including  the major city of Sibu.

However many believe that it will turn out to be a White Elephant as no genuine use has been found to justify its construction.  Now the whole integrity of the project is thrown into question by the major concerns our information will now raise over the safety of its construction.

The key problem, according to our informant, has been a total failure of the Quality Control measures, which are supposed to ensure the dam is built to proper specifications.

He complains that there were “definitely not enough” Quality Controllers hired for the project and that therefore it was impossible to carry out adequate supervision across the many different work points on the enormous site.

Dams are constructed according to carefully calculated specifications, he explained, particularly with regard to the mix of ingredients for the concrete that is used.  The quality of the concrete is vital for the strength and safety of the structure and the so-called ‘design’ of the preparation takes into account the specific conditions of the particular project.

Dangerous short-cuts and cost-cutting

There were two dangerous malpractices that have been particularly highlighted by the Quality Controller, who has spoken to us.  First, he says the contractors habitually substituted higher grade mix with lower grade cement in the composition of the concrete to save money.

“When you prepare concrete you need to add water, sand and aggregate and the process must carefully follow the design and quantities of all the ingredients”, he explained.  “You also need to put in chemicals to strengthen the concrete and make it slow to harden.  Any deviation or substitution of lower grade materials can seriously compromise the quality of the concrete”.

Secondly, he says that when the mixed concrete was then taken from the batching plant in cement carriers to be pumped into the dam, workers were then responsible for another regular malpractice that was endemic on the project and had far-reaching implications. This was the adding of extra water to the mix to make it more fluid and easier to pump.  He would reject batches of concrete that he caught being weakened in this way, however he says that he knew that with so little over-all supervision on the site many others got through.

Rejected - this batch of concrete was rejected by the Quality Controller because water was introduced, but its believed many more got through.

The informant has provided us with numerous photographs of this practice taking place at the dam site and has also sent us video, clearly showing workers hosing in water into the cement carriers.

“They did this practice all the time when I was not around.  It happened all over.  They were doing it to make it easier to pump the concrete and to stop their pumps blocking”.

The Quality Controller explained what dam experts have confirmed to Sarawak Report, which is that any tampering with the mix of the concrete at this stage undermines the strength of the concrete and forms a serious risk.

Watering concrete

The UK construction expert Dr Andy Hughes from the company Atkins Global acknowledges that there is a frequent temptation for workers on dam sites to water the concrete, which is hard to handle in the correct state:

“People will cut corners, which is why you have supervision”, he said.  “Any watering of concrete should be rare on a dam site and it should be controlled and done for a specific purpose”.

When we explained the practice at Bakun by workers on site, he insisted “Any changes should be done in a managed way.  The most important thing is that you have consistency across the dam.  If they were doing it ad hoc in a patchwork quilt all over the dam you would not know where the strengths and weaknesses are”.

At it again. Our informant says this is another occasion when he caught workers watering down the concrete, but that his bosses did not take it seriously.

Dr Atkins surmised that the actions by the workers might have been further prompted by the tampering that was taking place earlier in the process, which would have altered the consistency of the concrete.

“If they have changed the ingredients they may need more water. It is like playing around with the ingredients of a cake”, he explained.  “The specification will have been designed according to the conditions of the area and the nature of the available materials.  Any changing of the design mix should have gone through a formal process”.

The bosses ‘didn’t want to know’

Our informant tells us that he constantly reported the problems to his bosses at Sinohydro, including at their daily meetings.  However he got little response or support:

“I used to raise this issue and nobody took any notice of it.  They would just say ‘OK let it go, warn them not to do it next time’, that is all”, he told us. “If I found them adding water to the concrete I would reject it as sub-standard, but I could not be everywhere all the time and I know it was happening when I was not there”.

Sarawak Report has photographs of these rejection notices (see above), reporting that water had been added to the concrete.  However our insider is certain that the vast majority of this tampered mix was not rejected and was used in the construction of the dam.

Dangerous negligence that undermines the safety of Bakun

Powerful energy - starting to fill up.

Our investigations have shown that the seriousness of these findings cannot be under-estimated in terms of the long-term and short-term safety of the dam.  Our informant confirms that:

“The mix was used for the spillway, the intake point, the plunge pool and the face slab, which are all very critical features of the dam.  If these features of the dam give way then the reservoir will break”.

It is a prognosis confirmed by Dr Andy Hughes, who acts as a spokesman for the British Dam Society.  Bakun is a concrete faced, rock filled dam.  The concrete is laid in slabs with critical joins.  He told us:

“The integrity of that slabbing on the upstream face is what keeps the water back.  This is a critical element and there have been numerous problems with the cracking of the upstream membranes of these dams, particularly in South America… Personally, I always worry about the design of these things as we are still not sure how to really design them”

Hughes went on to say:

“The spill-way in particular is also very important.  It has to have very high strength concrete, because of the high velocity of the water passing through.  There are very high forces here”.

High time to investigate !

For years Sinohydro and the construction contractors have refused to take adequate action in response to the official complaints of under-resourced Quality Controllers at Bakun.  Now the project is completed, the dam is being filled and the story is out.

This is not the only safety issue related to the construction of the dam.  It has already been raised as a matter of concern that Bakun has been constructed in a region comprising several fault lines that could be strained by the added load of the water.  Minor tremors have been recently recorded, but these issues have been likewise ignored.

Tens of thousands of people live down river , culminating in the major coastal city of Sibu.  To refuse to thoroughly investigate concerns raised by the projects own experts would be a form of negligence of the utmost seriousness.

There has been yet another attack on Sarawak Report today.  This time our site was temporarily disabled by a deliberate hacking exercise.  We suggest the proper avenue for the authorities is to address this issue and the many other serious matters that we have been trying to raise in recent weeks and not to persist in trying to shut us up instead.

Posted in Uncategorized | 9 Comments

PENGAWA BN TI NGELAKAR NENGAH RUANG SIBER! – BN CYBER CHEATS IBAN VERSION

PENGAWA bn TI NGELAKAR NENGAH RUANG SIBER!

Baka ti kala didinga kitai, orang ti pengelakar nya endang ukai orang ti pandai sereta landik. Iya mega siko orang ti burok lalu ikas ulah enggau pendiau iya baroh bendar. Nyau kelama-lama – iya enda ulih tampak lalu deka puntan. Orang ti penipu deka suah agi besemak lalu enggau naka ulih nunda pengawa orang ti dikerindu ke iya lalu iya mega nemu orang nya endang jauh lebih pandai sereta landik ari iya.
Diatu BN nyau ngena chara ngelakar nengah ruang siber ti enda deka meri empas ngagai bala pengundi ti endang mupok-mupok ngenyauh ke diri ari sida!

Diatu BN dipeda nyau nemu diri sida iya benong napi penanggol laban pemaioh penerang pasal pengawa kamah sida ti diayan ke datai ke ujong taun siti nyin kemari. Ari ketegal ti bisi kereban internet sida ngasai ke diri enda tau enda bekereja bebendar agi taja pan ngelama tu sida lantang bendar bekuasa atas media-media penabor berita baka radio, TV enggau suratkabar dikena sida ngelakar orang. Diatu meh maia sida berasai tanggol laban mar sida deka nyangkal jako dawa enggau tudoh orang pasal pengaya ti salah enggi Kepala Menteri Abdul Taib Mahmud.

Ba pun iya kemari, sida udah diau jenoh. Tang udah jako telai bala orang nyau nyadi inggar-seinggar, ari nya sida BN lalu angkat ngesai ke diri dikena sida napi penanggol ti udah nyadi. Menteri Besai Najib Razak kala udah nangkan Kepala Menteri enti iya “enda mujor ba perang siber” iya mega deka alah ba pengawa bepilihbesai. Ari jako nya, BN lalu berupai besak nyedia ke diri napi perang siber, tang sida udah ngupah beberapa iko orang ngereja pengawa nya ke sida. Datai ke jam diatu, sida udah kelalu laun. Kenyau ari tengan bulan March lalu nyentok ke beberapa hari tu kejang deka bepilihbesai tu, BN Sarawak berupai bendar besak deka ngator diri napi perang siber, enggau chara begaga ke maioh bengkah laman web, tang udah nya dipeda baka ti ngemesai ke agi pengawa ‘makai-suap’ ti udah ngasoh sida nyadi kaya.
Chara-chara kamah enggi BN

Nya alai, ulih enda kini BN alah beperang ketegal penyumbong sida? Baka ni agi chara sida deka ngelalai ke semoa penerang ti udah diayan ke ngagai orang maioh lalu ti udah tegap dalam runding bala rakyat?
Utai ti udah dipeentaroh ke BN ngelama tu iya nya duit, sebengkah utai ti ba runding sida ulih dikena mutar ke semoa macham penanggol enggau penekul. Ari runding sida ti baka nya, sida ngena maioh amat duit dikena melanja perang siber sida nya. Nya kebuah, timbal sida ngagai semoa bansa tanya ti diayan ke dalam Sarawak Report, kitai sama merati ke penumboh maioh bengkah laman web, enda salah-salah baka penumboh kulat sepengudah ujan, ti dikereja raban sida betuai ke Ketua Penerangan Pemuda PBB, Abdul Aziz bin Adenan, iya nya anak Adenan Satem, ti mega anak petunggal Taib Mahmud.

Semoa laman web ti digaga sida nya enda salah-salah baka suratkabar Borneo Post ti jampat ngasoh bala pemacha leju macha pasal propaganda BN ba genap lambar suratkabar nya. Tang, pengawa ti ngasoh Aziz andal ati iya nya sebengkah laman ti digaga iya ti benama Sarawak ReportS. Munyi ko jako sema sekeda orang, ‘pengawa ngelakar nya sebengkah chara dikena masu moa diri empu’, lalu nya meh kebuah iya nunda laman web kami nya ti endor iya ngarap ke temuai ti macha isi dalam laman web nya ngumbai diri udah tama ngagai laman web enggi kami tu.

Pengawa BN ti nunda laman web kami tu endang tebilang amat dikena bala orang ti deka ngelakar dalam pengawa dagang nengah internet. Sida iya ngarap ke bala orang deka saru leboh maia ngiga sebengkah-sebengkah barang, ambi ke banding, injin basu, tentu deka ngiga laman web kedai ti endang tulin, tang sapa-sapa ti enda bidik deka tetemu ke laman web pengelakar ti tiru nya.

Tang enda mukai-mukai pengawa bebendar enggi Aziz ti ngaga Sarawak ReportS, laban bala pemacha tentu deka ngiga cherita ti sebaka, bala pemacha ti endang seruran tama laman web kami tentu deka diayan ke propaganda BN ti berupai amat – ukai berita ti dikedeka ke sida! Uekk!!

Tang, BN majak melanja ke duit ba pengawa-pengawa tu. Udah sida iya puntan, enda ulih nunda pengelebat temuai tama laman web kami, sida lalu mayar kompeni iklan Google awak ke nama laman sida duduk ba ikas pemadu tinggi lalu mudah ditemu sapa-sapa ti deka ngiga laman kami. Enggau chara nya laman sida dipinta bayar ke tiap kali orang tama ngagai laman sida nya.

Ba pengawa sida ti deka ngelamun penyalah diri nengah laman web sida empu nya, sida udah ngupah siko orang ti benama Todd Ash ari kompeni Easy Internet Marketing di Scotsdale, Arizona, USA (ti mega nyadi ke pengkalan kompeni Sterling Pacific, sebengkah kompeni ti nguasa pasal reta-tengkira ke kompeni Samling enggau enggi Taib).

Pengawa ti ngelaku ke pasal kereja-kereja iya, udah ngayan ke sapa Todd Ash nya ti bendar, ti suah ngumbai diri jutawan lalu suah didinga ngemba sebarang sapa ti mantah skim-skim jampat kaya iya, nyengkaum ngena ai ke ganti minyak petrol ke kereta, lalu nyentok ke pengawa bedagang ti bekait-kait. Uji peda laman iya ditu: http://toddash.com/

Nyedia ke diri deka beperang

Nitih ke gaya ti diperati ke semoa chara tipu enggau kelakar BN udah puntan magang. Beserimbai enggau nya, laman kami, Sarawak Report udah ‘ditiki’ bala pemacha enggau temuai ti enda disadang pemaioh, tang kami chukop sinu meda laman web ti digaga Abdul Aziz enda tentu ditiki temuai, lalu komen dalam laman iya nya pan, enti bisi, semina siti-dua aja (nya pan sida enda berani mega ngayan ke komen ti ditulis bala temuai sida).
Diatu, nyau datai ba minggu ti pengujong, kejang pengawa ngundi deka dipejalai ke di menoa Sarawak, BN udah nyerang laman kami sepenapat-inat, ngena chara serang ti besai agi ungkos, ti endor sida arap ke laman web kami tu enda ulih angkat agi! Kenyau ari beberapa minggu tu udah, Sarawak Report endang selalu ngasai ke diri bisi penanggol, ti nagang bala orang ti deka muka sereta macha isi dalam laman web kami tu. Kenyau ari 24 jam ti udah, chara serang sida udah ditambah ke balat agi.

Nitih ke penerang ari kompeni server ti endor kami ngengkah ke laman web kami tu, BN ditemu udah ngena sebengkah senyata ti dikumbai orang DDOS, ti endor sida ngupah robot-robot dikena nimbak server kami ngena repik-repik software ti maioh bendar ti dikarap ke sida tau ngujong ke server kami tu padam terus. Chara serang ti baka tu mega kala dikena orang bukai ngerusak ke server WikiLeaks ti tebilang.

Chara serang ti baka tu semina ulih madam ke pejalai sebengkah-sebengkah laman web dalam beberapa jam aja, lalu ba maia nya, bala orang ti kena serang nya agi sempat mindah ke palan diri ngagai endor bukai, tang chara serang ti baka tu tau disema ke kitai baka serang anak mit! Kasih kita, BN, badu agi kita nyabak. Udah kita besai sereta tuai agi ila, kita deka nemu reti demokrasi ti bendar, lalu kita mega deka ngasai ke diri patut bemain enggau enda nyiping pangan diri, lalu nimbal jako bantah orang, ngena jako ti patut, ukai ngena chara ti kasar, mantap ari belakang, tau ke, baka serang anakbiak ti mit. Dikena BN empelas moa diri empu, sida iya ditemu udah melanja maioh amat duit dikena sida bekirum ke SMS dikena sida nangkan bala penyukong sida ngambi ke nemuai niki ngagai laman web sida (ti enda tentu ‘berapa’ nya)!
Julok ati diri

Beserimbai enggau nya mega raban kami dalam Sarawak Report endang ngaku diri teperindang meda gaya ulah enggau pendiau bala sedadu siber BN kenyau ari minggu-minggu nyin kemari. Tuju ati sida udah ngemuas ke tuju ati orang bukai ti nulong sida ngator serang sida.

Kitai sama nemu, semoa macham isu ti benong ngelingi pengawa bepilihbesai Sarawak tu sebengkah empas ti balat ba raban orang ti rebak dudi ila, tang dalam kitai ti bebendar ngereja pengawa kitai, bisi mega kitai bulih penemu ti baru-baru lalu kitai mega berasai teperindang.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

PENIPUAN SIBER BN! – BN CYBER CHEATS MALAY VERSION

Sebagaimana kita semua tahu, seseorang penipu bukanlah seorang yang handal dan hebat. Dia juga seorang yang pemalas dan maruahnya amatlah rendah. Akhirnya – dia tidak akan menonjol dan pastinya akan gagal. Si penipu akan sentiasa mendampingi dan berusaha meniru orang yang paling dia gemari dan sanjungi dan orang yang dia ketahui lebih hebat darinya. Para penandanya dapat mengesan ketika mereka masih berada jauh lagi.
Kini BN menggunakan penipuan siber yang tidak akan memberikan apa-apa impak ke atas para pengundi yang telah meninggalkan mereka!

BN kini kelihatan telah menyedari bahawa mereka sedang mengalami masalah akibat kebanjiran maklumat mengenai kegiatan mereka menjelang akhir tahun lalu. Dengan adanya internet mereka terpaksa bekerja lebih keras setelah mereka merasa selesa mengawal media-media cetak dan elektronik (bentuk penipuan mereka selama ini adalah dengan mengawal media cetak). Kini mereka menghadapi masalah dan kesukaran membidas tuduhan-tuduhan ke atas kekayaan haram berbukti Ketua Menteri Abdul Taib Mahmud.

Pada mulanya mereka telah mendiamkan diri. Namun setelah buah mulut bertukar menjadi rungutan yang semakin bising, maka mereka terpaksa melakukan sesuatu untuk menghalangnya. Malah Perdana Menteri Najib Razak pernah didengar sebagai mengingatkan Ketua Menteri jika beliau gagal “memenangi perang siber” beliau berkemungkinan akan tumpas dalam pilihanraya! Ianya telah mendesak BN untuk mengatur beberapa langkah untuk perang siber, namun mereka telah mengupah beberapa orang untuk melakukannya untuk mereka. Pada saat ini, sudah begitu terlambat untuk mereka. Sejak pertengahan bulan Mac dan kini beberapa hari lagi menjelang pilihanraya dilaksanakan, BN Sarawak kelihatan kelam kabut menyusun tindakbalas mereka, dengan mewujudkan pelbagai laman web, yang hanya dilihat seolah-olah membesar-besarkan lagi rasuah yang telah menjadikan mereka kaya.

Taktik-taktik kotor BN

Maka, apakah pendekatan perang mereka di mana mereka telah kelihatan tumpas akibat keangkuhan mereka? Bagaimanakah cara mereka menyembunyikan semua maklumat yang didedahkan kepada umum dan telah sebati dalam minda kebanyakan rakyat?

Apa yang telah BN pertaruhkan adalah wang, iaitu sesuatu yang mereka sering anggap sebagai penyelesai kepada semua masalah. Maka mereka juga telah menggunakan banyak wang dalam “perang siber”. Justeru, jawapan mereka kepada persoalan-persoalan yang diterbitkan dalam Sarawak Report adalah tumbuhnya berpuluh-puluh laman web bagaikan tumbuh selepas hujan, yang dikendalikan oleh Ketua Penerangan Pemuda PBB, Abdul Aziz bin Tan Sri Adenan. Bapa Aziz, Adenan Satem adalah Ketua Penerangan PBB. Maka si budak Aziz adalah anak saudara Taib Mahmud.

Kesemua laman web yang dibuat adalah sama seperti akhbar Borneo Post dan adalah amat membosankan di segi kandungan yang hanya mengetengahkan propaganda BN pada setiap liputannya. Tetapi, usaha kebanggaan Abdul Aziz adalah laman web rekaannya yang dikenali sebagai Sarawak ReportS. Bak kata orang, ‘peniruan adalah suatu bentuk pengampuan yang ikhlas, maka, seperti yang kita tahu bahawa budak Aziz mengganggap laman web kita adalah suatu kejayaan dan dengan itu dia ingin juga mengharapkan pelawat datang mengunjungi laman webnya dan mempercayai bahawa mereka sedang berkunjung ke laman web kita.
Cubaan meniru laman web kita sebenarnya adalah taktik yang amat popular di kalangan pemasar tiruan. Mereka berharap agar seseorang yang ingin mencari, misalnya sebuah mesin pembasuh, akan menggunakan enjin pencarian untuk mencari laman web yang bereputasi tetapi akan terserempak dengan laman web replika sahaja.
Malangnya kerja keras si budak Aziz membina Sarawak ReportS, kerana pembaca ingin mencari bahan-bahan berita yang serupa, pengunjung setia kita yang terserempak dengannya akan dengan cepat menyedari bahawa mereka disajikan dengan propaganda dan pembohongan BN yang ketara – bukannya yang mereka kehendaki. Uekk!

Namun, BN telah secara berterusan membelanjakan wang ke atas kerja-kerja ini. Setelah mereka gagal dengan taktik pengklonan laman kita, mereka seterusnya membayar perkhidmatan iklan untuk mendapatkan bahagian teratas dalam enjin pencarian Google bagi mengatasi laman kita, Sarawak Report. Justeru dengan cara ini mereka dikenakan bayaran untuk setiap lawatan pengunjung mereka, tapi kita tak kisah sangat.
Dalam usaha mereka menyembunyikan penglibatan mereka pada laman web mereka itu, mereka telah mengupah seorang yang bernama Todd Ash dari Easy Internet Marketing di Scottsdale, Arizona, USA (yang juga merupakan pangkalan kepada Sterling Pacific, syarikat hartanah yang mempunyai kaitan dengan syarikat gergasi Samling dan Taib).

Promosi mengenai kerja-kerjanya boleh menjelaskan siapakah Todd Ash sebenarnya, yang gemar menggelarkan dirinya sebagai “jutawan” dan sering mengancam sebarang kritikan terhadap skim-skim cepat kayanya, termasuk penggunaan air sebagai pengganti petrol hingga ke pasaran berangkai.
Sila lihat pada http://toddash.com/

Bersiap-sedia untuk berperang

Nampaknya kesemua cubaan penipuan yang BN lakukan itu telah menemui kegagalan. Sungguh memeranjatkan! Sementara laman kita, Sarawak Report telah dikunjungi (hits) bilangan pembaca yang di luar dugaan kita sejak beberapa bulan yang lalu, namun, laman web binaan si budak Abdul Aziz telah menerima bilangan kunjungan yang menyedihkan dengan memaparkan sekerat komen (yang, jika adapun, mereka tidak berani nak paparkan untuk bacaan umum).

Kini, pada minggu terakhir kempen pilihanraya umum Sarawak, BN telah menyerang kita secara habis-habisan dengan menggunakan opsyen penipuan yang lebih mahal, yang mereka harapkan dapat memusnahkan kita! Sejak beberapa minggu yang lalu Sarawak Report telah mengalami beberapa gangguan, yang menghalang akses-akses kepada laman kita. Sejak lebih 24 jam yang lalu, serang terhadap kita telah mereka tingkatkan.
Menurut pengesahan dari syarikat server kita, BN telah menggunakan serangan yang dikenali sebagai “Distributed Denial of Service Attack” (DDOS), di mana pihak penyerang mengupah robot-robot untuk menyuntikkan serpihan-serpihan software ke atas server kita dengan tujuan untuk menghentikannya sama sekali. Keadah ini juga telah digunakan untuk menyerang laman Wiki leaks.

Serangan seperti ini hanya mampu menghentikan perkhidmatan sesebuah laman selama beberapa jam sahaja, dan dalam pada itu si mangsa masih sempat berpindah ke tempat lain, namun taktik serangan itu adalah mirip kepada pemberontakan si bayi! Kesian kamu, BN, usahlah menangis lagi. Apabila kamu menjadi semakin dewasa dan berhadapan dengan demokrasi yang sebenarnya, kamu juga akan merasakan perlunya kita bermain secara adil dan membidas hujahan lawan dengan hujahan juga, bukan menggunakan kekerasan dan bersifat kebudah-budakan. Dalam usaha untuk mengembalikan maruah diri, pihak penyerang telah juga membelanjakan wang yang banyak dengan menghantar SMS untuk mengingatkan orang ramai untuk berkunjung ke laman mereka!
Matlamat-matlamat diri

Sementara itui, pasukan Sarawak Report mengaku telah terhibur dengan gelagat dan telatah bala tentera-siber BN beberapa minggu yang lalu. Matlmat diri mereka telah juga memanfaatkan matlamat diri pihak penaja mereka.

Kita tahu bahawa isu-isu yang berkisar pada pilihanraya Sarawak adalah suatu impak yang besar kepada masa depan generasi kemudian hari, tetapi dalam kita berusaha bersungguh-sungguh dan serius melakukan sesuatu, adakalanya kita beroleh pengalaman yang baru dan berasa terhibur.

Posted in Uncategorized | 5 Comments

Bomoh Stella is Robert Geneid’s Cousin – Exclusive on Mahmud Family Crisis!

"Whoever controls the Bomoh controls the Chief Minister", according to family members. Stella is Robert's cousin.

The once feared White Haired Rajah of Sarawak has lost his mental grasp and is under the control of his greedy brother-in-law, the Lebanese Australian Robert Geneid.

Geneid manipulates Taib through his blond, botoxed Bomoh, Stella, who caused a sensation when she appeared at the Chief Minister’s nomination last week.  She is none other than Geneid’s own cousin!

These extraordinary revelations have been passed to Sarawak Report from right within the Mahmud family’s inner sanctum.  Years of concern, seething rivalry and jealousies surrounding the manipulations of Geneid, the husband of Taib’s younger sister Raziah, have suddenly broken to the surface under the stress of the election campaign.

‘Senile’ and under the influence of Raziah, Robert and Stella!

An early sign was the outburst of Taib’s own cousin Salleh Jafarrudin, who chastised the Bomoh and her two companions during the nomination in Balingian last week.  Although formerly a BN Minister himself, Jafurrudin has become a surprise independent candidate, throwing his cap into the ring in Taib’s own constituency as part of a last ditch attempt by Taib’s own family to prevent him continuing as Chief Minister.  In front of the media Salleh shouted:

Do you want to put a spell on me?!”

Later he explained to journalists that he is trying to save Taib from his Bomohs:

“We want to save Sarawak from being ruled by a leader who has completely succumed and surrendered, his mental faculties, spiritual and natural physical capabilities to the influence of foreign witchcraft apparatus currently encircling him”

Outburst by Salleh Jafarrudin, Taib's own cousin on nomination day - hint of revalations to come!

Now Sarawak Report has been sent a dossier of astonishing information, penned by some of Taib’s other closest relatives.  They make clear that their view is that enough is enough and that the truth about Taib’s failing condition must be made known to the people.

Above all they say they are putting their country before their family interests in attempting to warn voters against allowing the rapacious rule of Raziah and Robert Geneid and their string of Bomohs to carry on.  Yet another close relative has told us:

“Taib is senile and under the control of Raziah, Robert and Stella!”

Cheerleading - Razia claps and favourite daughter Hanifah looks on, but much of Taib's family think he should have stepped down.

Najib has been proved powerless

It has been made clear to Sarawak Report that these issues have long been an open secret among BN’s top circles, who have watched the visible degeneration of the sick and elderly Chief Minster, particularly since the death of his first wife Laila in early 2009.  He himself has been treated for bowel cancer, which has devastatingly weakened him.

However, the situation has been kept under wraps by inner family members led by the Geneids, who have moved in to profit from their control over Taib.  In just a few years Razia and Robert have alienated vast areas of Sarawak’s land into companies they own and insiders say they have accumulated billions in profit.

Salleh complained about 3 bomohs. However, those in the know say that only Stella and the woman on the far left are Bomohs. The lady in the middle is a close friend of the lady on the left and this was their first public appearance.

The Prime Minister, who is desperately campaigning in Sarawak for the whole of the last week of the election, knows that his own political future depends on BN keeping hold of Sarawak.  However, at the same time he is being forced to promise supporters and voters alike that he will be getting rid of the old man as soon as possible after the election.

Yesterday’s attempt at reassurance was hardly impressive!:

“I have spoken to him. The Chief Minister has promised there will be a succession. Believe me, when the time comes it will happen!”

1995 - Fifteen years ago Taib said the same thing! And BN want us to believe he is going soon?

The commitment has given the opposition full licence to challenge the PM to provide a date and name a successor, meanwhile reminding voters that Taib made the same promise in 1995!  The situation was not helped by Taib’s own version of events today, made in public and in front of his boss the PM.

The truth is that if Taib does win the PM will be more powerless than ever to force his removal and Sarawak will be plunged into several more years of rule by bomohs and the Geneids.  This is why so many insiders are now desperately speaking to Sarawak Report and also why all the news out of KL is that BN bigwigs are still pressuring Najib to get the old man to quit!

Placed by her uncle? The three most important women now in Taib's life, his wife, his bomoh and his favourite sister are linked to Robert Geneid!

There is another, hugely embarrassing aspect to this awkward affair.  Voters will also be aware of the fact, already exposed by Sarawak Report, that Taib’s young new wife Ragat, who has immediately become a central figure, is also a direct relative of Robert Geneid.  Given the new revelations it emphases the level of control exerted by this couple over the running of Sarawak.

Devastating dossiers handed to Sarawak Report

Revealingly the papers expose the level of panic and lack of self-confidence felt within inner circles about BN’s chances in this election, after so many years of victory.

One paper entitled ‘Datuk Raziah’s Bomoh List of BN Candidates’ begins by admitting that “DAP, PKR, SNAP and Independent candidates are better prepared” than BN.

The paper goes on to claim that “the 2011 Sarawak BN candidates were decided by Datuk Raziah’s Bomoh, Stella Tashman and her partner [Robert Geneid]”:

Pehin Taib, after so many years of doing the same thing and trusting Datuk Raziah, Dato Robert Geneid and their bomohs more than anyone else, only formalised the process. This is a great pity because the candidates were not chosen primarily based on their ability and their performance during their years of service as DUN, or because they were chosen by the supporters in BN is to keep hold of and protect the huge tracts of land and the possessions that they have taken from the state”.

The insider reflects and confirms many of Sarawak Report’s recent exposes by saying:

What about Pehin Taib’s Cahya Mata Sarawak, PPES group of companies and his son, Mahmud Abu Bekir and Mahmud’s nominee and partner, Chris Chung, who now have in their collection of grabbed estates and land hundreds of thousands of acres of land belonging to the people of Sarawak? Don’t they too have a strong reason to want to make sure the selected BN candidates will protect what they had grabbed throughout these years?”

Among the candidates criticised by the insider are the candidate for Tupong, Daud Abdul Rahman and for Lambir, Ripin Lambat. The author of the dossier confirms the rumours that the candidate list was vetted by Stella, which created last minute delays. It is also claimed that “Semoi Peri, who had already expressed her wish not to stand, was pressured to stand agains for reasons known to Raziah’s Bomoh….Datuk Zul Philip, candidate for Jepak was not expected to be chosen, but somehow his name was confirmed to stand by the Raziah Bomoh list. All these years he is one candidate who has never failed to show his face close with Pehin and Datuk Raziah “.

The feud with Salleh Jafarruden

The dossier also provides family-level insights into the extraordinary decision by Taib’s cousin Salleh Jafarruden to fight against the Chief Minister in his own constituency. It explains that Jafarruden had written three letters to Taib to try to help work together to solve the problems within BN because he was according to the dossier:

“Very concerned about the increasing destructive influence of Datuk Raziah, her husband Robert Geneid and their Black Bomoh [Stella]. Compounding the issue was the Lebanese Bomoh is a cousin of Dato Robert Geneid and she lives in Dato Raziah’s house within Pehin Taib’s residence as her second home. Salleh and his emissary simply intended to help salvage damage from deteriorating further. [But], because Taib was heavily influenced by Datuk Raziah, her husband and their Bomoh, Taib simply chucked aside any advice”.

Aunty Kharleen (Stella) - part of the family as she poses with the Geneids in Monaco

 

The dossier continues:

“He [Salleh] was a gentleman opponent who actually wanted to advise Pehin Taib that he was most prepared to assist him in minimizing some of the damage arising from the greed by people like Datuk Raziah and her husband…. Of course he never received any response to the letters he sent to Taib.”

The informant goes on to explain that the couple and the Bomoh are now conspiring to control who takes over from Taib.

“They want and they do whatever it takes to get the Minister of Planning, Dato Amar Tengah Awang Tengah to take over from Taib, so that they can continue to grab money. Awang is commonly known to be at Dato Raziah’s beck and call whenever she wants something from the State Government”.

New favourite, new house. Anwang Tengah is preparing for the top job!

 

The account goes on to provide an extraordinary insight into the tiny family cabal that was responsible for drawing up BN’s candidates. It reveals that Taib’s inner circle goes little beyond the unelected Geneids and their Bomoh!

“Little wonder, therefore that Dato Amar Awang Tengah was the only one privy to the meeting with them hours before Taib appeared at the PBB HQ for the State Election Candidates List Announcement

Such revelations from close Mahmud family sources can only add to the sense of decay and impending disaster that has surrounded the BN campaign as it enters its last week. The insider sums up the situation that has forced Taib’s cousin to run in Balingian:

“Salleh.. realised the growing danger of the people surrounding Taib and the increasing damage to the Sarawak State if things continue unabated and remained uncorrected. Greed and Bomoh are a very lethal combination to any leader. Salleh decided to fight Taib only after he realised there is no way any concerned Rakyat or family members can make Taib listen”

The Geneid family's award-winning market fruit stall in Australia

 

Who is Robert Geneid?

The extraordinary evidence coming out of this series of inside revelations is that the real power behind the throne in Sarawak is now the third husband of Raziah Mahmud, Robert Geneid.

The couple have long been a force in the state. Virtually penniless at the outset of their marriage they are now worth billions of ringgit, thanks to huge state contracts and concessions put through their companies by the Chief Minister, many of which have already been documented by Sarawak Report.

Lands totalling well over 70,000 hectares have been handed over to the Geneids in the past few years alone – an area greater than the area of Singapore.

The couple present a gift to Prince Albert in Royal Mulu Resort as disposessed tribespeople look on

Many of these land titles have intruded on Native Customary Rights Lands and the mean and ruthless way in which the couple have attempted to force through ownership has resulted in a good number of the 200 plus land disputes now going through the courts.

High profile cases have included the current prosecution of Numpang Suntai in Simunjan, who has been leading protests against the forced purchase of his community lands for a mere RM 250 per person by the company Quality Concrete. Raziah was the original recipient of the land title and is a Director of Quality Concrete. The value of the wood in the area alone is estimated at hundreds of millions of ringgit!

This issue more than any other is now threatening BN’s continuing political survival.

Geneid is the son of a Lebanese born Australian fruit vendor, based in Sydney. Raziah had made little from her opportunities before he became her third husband and insiders say that she was always short of cash.

Geneid (forth left, back row) is one of the top men in Sarawak's largest company, CMS - along with other members of the family!

After, the situation soon changed as he moved to maximise the opportunities provided by her connections with Taib. Like, a number of Taib’s son-in-laws and brother-in-laws he has picked up key positions in the family companies.

Although one ill-conceived roofing venture had lost the state/family company CMS some RM45 million he was brought into the senior position of Managing Director of Property Development for the company, giving him a central role in the management of the multi-million ringgit conglomerate mainly made up of assets privatised from the state.

The Geneids also spearheaded the controversial Royal Mulu Resort development, which alienated the lands of the Berawan tribe into the Taib family company and they control Miri Property Holdings, another substantial hotel chain.

Key players - Raziah and Robert Geneid (right) on the stage with Taib, Najib, Rosmah and Prince Albert at the Islamic Fashion Show in Monaco!

Kumpulan Parabena, a construction company that has received numerous state contracts, is also controlled by the Geneids.  Millions in state contracts have passed through its hands, although most of its work consists of the lucrative sub-contracting of projects handed to them by Taib and there has been little if any evidence of direct construction work.

Aside from the vast areas of timber and plantation concessions that have equally passed profitably through the couple’s hands, Geneid also controls several thousand hectares of current plantations through companies such as Miracle Harvest.

Geneid is now on the Board of Malaysia Tourism, while Raziah is on the Board of Sarawak Tourism, the Borneo Convention Centre and numerous other powerful posts.

Elia - and family house.

The couple’s wealth is legendary and frequently recorded on the pages of publications such as Asian Tatler Magazine.

They have extensive investments in Australia and vast houses in Sarawak as well. The two marriages of their daughter Elia, who has also been handed her own vast plantations by the State of Sarawak, attracted widespread attention owing to the blatant expenditure involved.

The success of the Geneids has thus visibly far outstripped the benefits that have accrued to even the other wealthy Mahmud family members over the past few years. And they more than any of them have most to lose should Taib’s government fall and the handing out of these contracts and land titles come under proper scrutiny!

Not just wealth but power

What is only just now being fully revealed in the last few weeks before the election is the extent to which all this wealth and success has depended on what would appear to be the direct manipulation of the Chief Minister, as he has started to lose his judgement and faculties.
The Bomoh Stella, who defiantly stepped into the lime-light last week, after she was exposed by Sarawak Report, is now revealed to be the direct relative of Robert Geneid.

He has also extended his tentacles and influence into the Chief Minister’s most intimate private life, having provided him with his second wife – an issue that has also, according to our insider sources, caused enormous anger and worried amongst other family members. Abu Bekir referred to the circumstances of the surprise nuptuals in January when he spoke at the wedding:

“This unification would not have happened if not for Datuk Raziah Mahmud and husband Datuk Robert Geneid. It was Robert’s cousin Iqbal who introduced Puan Sri to my father”

It has now been confirmed that Ragat is directly related to Robert, by other family members.

Insiders have told us they believe the marriage of Ragat and Taib, separated by 45 years, is less a question of instant love and attraction and far more a question of exerting a nanny-like control over the old man, while the Geneids move to consolidate their gains and finish off exploiting their massive raid on Sarawak!

Failed by BN

While even members of Taib’s own family have shown willing to try to put a stop to this exploitation of Sarawak, BN’s so-called leaders in KL have clearly failed to do anything about it. Whether they are culpable through just weakness or self-interest, it is clear that Sarawak’s best interests lie in being rid of BN.

Posted in Uncategorized | 18 Comments